دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. «رویکردهای ارزشیابی برنامه های آموزش های ضمن خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

10.22034/jiera.2019.195884.1976

علیرضا عصاره؛ فروغ پیمان فرد؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور