تعداد مقالات: 580
1. بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو

دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-22

روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


2. تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 1-20

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهران فرج اللهی؛ علی دلاور


3. نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

دوره 9، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 1-18

افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم نعمت طاوسی


5. ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی)

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 1-16

سعید طالبی؛ حسین زارع؛ احمد رستگار؛ امین حسین پور


6. اصالت بخشی به ارزشیابی فرایندمحور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی

دوره 7، شماره 22، پاییز 1392، صفحه 1-22

مرضیه موحدی؛ محمود مهر محمدی؛ علیرضا صادق زاده؛ حسن نقی زاده


7. نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

دوره 7، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 1-17

مهدی حاجی شمسایی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی


9. تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 6، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 1-15

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهمی یقوام


11. مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی

دوره 6، شماره 16، بهار 1391، صفحه 1-27

سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ فرجاله رهنورد؛ محمد تاب


14. ذات گرایی در یادگیری از عمل به نظر

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-22

محمدرضا بهرنگی


15. مقایسه وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز

دوره 8، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 1-15

10.22034/jiera.2014.87608

سیمین حسینیان؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید


16. Electronic Non Formal Education: A Case Study of Tehran Municipality

دوره 5، شماره 14، پاییز 1390، صفحه 3-24

Nazila Khatib Zanjani؛ Bahman Zandi؛ Mehran Farajollahi؛ Essa Ebrahim Zadeh؛ Mohammad Reza Sarmadi


19. تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 7-32

حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی ابادی؛ بهروز مینایی؛ محمدرضا نیلی؛ علی دلاور


20. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان

دوره 9، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 7-26

احمد بهپژوه؛ محسن شکوهی یکتا؛ فرزانه معتمدی شارک؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب


21. مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی

دوره 9، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 7-29

محمد علی بشارت؛ سیده اسما حسینی؛ هادی بهرامی احسان؛ حسینعلی جاهد؛ اکبر نیک پژوه


22. اثربخشی آموزش طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر تعدیل طرحوار ههای ناسازگار اولیه دانش آموزان مورد آزار

دوره 9، شماره 28، بهار 1394، صفحه 7-30

ناصر صبحی قراملکی؛ سعید پورعبدل؛ مسلم عباسی؛ محمد جواد بیگان؛ علیرضا نبی دوست


23. مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 7-34

اصغر زمانی؛ محمد قهرمانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود ابوالقاسمی


24. طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی

دوره 8، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 7-45

غلامرضا یادگار زاده؛ کوروش فتحی؛ محمود مهر محمدی؛ محبوبه عارفی


25. نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 7-40

10.22034/jiera.2017.51074

علی جلیلی شیشیوان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ نورعلی فرخی