کلیدواژه‌ها = تضمین کیفیت
تعداد مقالات: 4
1. الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 7-24

10.22034/jiera.2018.78680

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه


2. بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 133-166

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


3. بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند )

دوره 6، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 37-80

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ محمدحسن پرداختچی؛ کورش فتحی واجارگاه


4. اصلاح نظام آموزش مجازی در ایران از منظر حقوقی

دوره 5، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 235-253

محمد هادی ورهرام