کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 3
1. تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی

دوره 13، شماره 44، بهار 1398، صفحه 37-51

10.22034/jiera.2019.164438.1756

الهام سادات سلیمانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ مرتضی کرمی


2. تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 165-183

10.22034/jiera.2018.83770

سید علی مدنی؛ الهام کاویانی؛ بهمن سعیدی پور؛ سوسن لایی