کلیدواژه‌ها = آموزش زبان انگلیسی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 207-219

10.22034/jiera.2018.65269

سمانه محمدخانی؛ عباسعلی قیومی؛ امیر حسین محمد داودی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی