کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 5
3. پیش بینی رضایت شغلی دبیران بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و هوش عاطفی

دوره 4، شماره 11، زمستان 1389، صفحه 83-113

زهرا پوریاسین؛ فریده یوسفی