کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تأییدی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی)

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 1-16

سعید طالبی؛ حسین زارع؛ احمد رستگار؛ امین حسین پور