کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 7
2. پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 111-122

10.22034/jiera.2019.152170.1670

امین رفیعی پور؛ سعید شفقتی؛ علی عابدینی؛ طیبه جعفری


4. اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب، و اضطراب‎امتحان دانش‎آموزان

دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 155-173

10.22034/jiera.2018.65268

بهارک حامدی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش


6. تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 6، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 1-15

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهمی یقوام