1. رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی

فریبا تابع بردبار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ سید روح الله موسوی پور

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، ، صفحه 95-111

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.83766

چکیده
  یکی از وظایف اصلی مراکز آموزشی، تربیت نیروهای انسانی مجهز به دانش آینده است که علاوه بر حل مسئله و رفع مشکلات روزمره زندگی بتوانند به نوآوری و اختراع نیز بیندیشند. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر قابلیت آینده‌پژوهی آنان بود. بدین منظور تعداد 220 دانشجوی دانشگاه‌های ...  بیشتر

2. ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه

امیرحسین علی بیگی؛ زهرا اطهری؛ شهپر گراوندی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، ، صفحه 71-87

چکیده
  فراگیران دارای تفاوت‏های فردی مهمی ‌در زمینه یادگیری هستند؛ در حالی که به نظر می‏رسد در اغلب کلاس‏های آموزشی کمتر به این مقوله مهم توجه می‏شود.هدف کلی این پژوهش توصیفی ـ همبستگی تعیین ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش‏آموزان کشاورزی بود. جامعۀ آماری پژوهش دانش‏آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه بودند (1100N=) ...  بیشتر

3. بررسی میزان اثربخشی سبک آموزشی مک کارتی(4–MAT) در مقایسه با سبک ‏های سنتی آموزش

جمال سلیمی؛ رضا محمدی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1389، ، صفحه 155-175

چکیده
  در طراحی و ارائۀ آموزش بر اساس دیدگاه سنتی، اغلب این  فرضیه مطرح است که همۀ یادگیرندگان به شیوۀ یکسان و مشابۀ هم یاد می‏گیرند. حاکمیت چنین دیدگاهی بر آموزش و یادگیری، وجود موضوع مهم تفاوت‏ها در سبک‏های شناختی را نادیده می‏گیرد. سبک‌شناختی یک فرد به شکل قابل­ملاحظه‏ای بر شیوه‏ای که اطلاعات در ضمن تفکر و یادگیری عادتاً ...  بیشتر