ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ جواد پورکریمی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 101-120

چکیده
  اعضای هیئت علمی به عنوان رکن اساسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به عنوان بازوی اجرایی رسالت سه گانه دانشگاه ها (آموزش، تحقیق و ارائه خدمات) محسوب می شوند و توجه به آنان به منزله توجه به سرمایه انسانی در آموزش عالی و در راستای محقق شدن این رسالت است. برای نگهداشت اعضای هیئت علمی، در نظر گرفتن برنامه بهسازی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ...  بیشتر

تعیین نرخ بازدهی اقتصادی فردی و اجتماعی سرمایه گذاری در دوره های تحصیلات تکمیلی با توجه به افزایش دستمزد اعضای هیئت علمی

فرخنده جبل عاملی؛ سهیل بی ریا

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 137-148

چکیده
  مقاله حاضر، ضمن تعیین نرخ بازده اقتصادی فردی و اجتماعی دوره دکترا با توجه به افزایش دستمزد اعضای هیئت علمی در سال 1385 به بررسی اثر این افزایش بر بازدهی آموزشی پرداخته است. بدین منظور، با توجه به داده ها و آمارهای رسمی کشور در مورد حقوق اعضای هیئت علمی که بر اساس مصوبات سالانه هیئت امنای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخراج شده ...  بیشتر