طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران

دانیال داوودی راد؛ عباس عباس پور؛ محمدرضا میگون‌پوری

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 33-50

چکیده
  کارآفرینی اجتماعی، راهبردی اساسی برای توسعه پایدار است؛ آموزش عالی نیز، آبشخور تحولات بنیادین در نهادینه‌سازی کارآفرینی اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی برای نظام آموزش عالی ایران بود. پژوهش حاضر از طریق روش تحقیق ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، از طریق نمونه‌گیری هدفمند، با 15 نفر از صاحب‌نظران ...  بیشتر

عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای

محمد نریمانی؛ میرنادر میری

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، ، صفحه 59-79

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.59728

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌های تشکیل­دهنده و عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی رتبه­های برتر کنکور در قالب یک الگوی پارادایمی بود. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی، نظریه زمینه­ای­ مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. شرکت‌کنندگان شامل 33 دانشجوی رتبه برتر کنکور در مقاطع و رشته­های ...  بیشتر