1. مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه

حسن محمودیان؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 11، شماره 37 ، تابستان 1396، ، صفحه 229-242

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.57773

چکیده
  نگرانی در زمینه وانمود پذیری شاخص‌های شخصیتی بعد از ظهور آزمون‌های شخصیتی به وجود آمده است. در این زمینه هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بود که تعداد 235 دانشجو به‌صورت در دسترس، پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل کردند. ...  بیشتر

2. بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان

فاطمه صفری کربلایی؛ غلامعلی افروز؛ مهوش رقیبی

دوره 10، شماره 33 ، تابستان 1395، ، صفحه 210-239

چکیده
  بزهکاری یکی از مشکلات دوره نوجوانی است که می­تواند مشکلات جدی برای نوجوانان، خانواده و اجتماع ایجاد نماید که عوامل متعددی در بروز آن دخالت داند. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت ویژگی­های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. در این پژوهش 86 نفر از نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان ...  بیشتر