کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 13
1. رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1261-1270

مژگان سیفی؛ قادر بازارویچ قادراف


3. نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 23-51

صدیقه جعفری؛ ملوک خاتمی؛ وحید نجاتی؛ مهناز اخوان تفتی؛ غلامرضا صرامی


5. تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 81-106

حسین عباسیان؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی


7. مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

دوره 5، شماره 12، بهار 1390، صفحه 9-27

مهدی معینی کیا؛ مهران فرج اللهی؛ فریبرز درتاج؛ محمد رضا سرمدی


10. بررسی تحلیلی نشانگرهای موفقیت طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره خوارزمی در دوره های آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این طرح

دوره 4، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 129-154

یوسف محب زادگان؛ بهزاد محمدی نژاد؛ محمد مهدوی مزده؛ شهاب کسکه؛ مرتضی طاهری


11. بررسی اثربخشی استفاده از روش مطالعه درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات

دوره 4، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 39-57

عباس حبیب زاده؛ علی اکبر سیف؛ محمد رضا فلسفی نژاد


12. تأثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه

دوره 3، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 9-21

مهدی امیر احمدی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده