کلیدواژه‌ها = سازمان یادگیرنده
تعداد مقالات: 4
2. ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 147-162

ندا فدایی؛ عباس خورشیدی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ لطف اله عباسی


3. سازمان یاددهنده: رهیافتی نو در پیش بینی سازمان یادگیرنده:(دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)

دوره 7، شماره 20، بهار 1392، صفحه 33-51

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ اصغر زمانی


4. سنجش آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده

دوره 4، شماره 8، بهار 1389، صفحه 61-82

محمدرضا حمیدی زاده؛ آزاده اشرفی