کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 9
2. شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 121-144

10.22034/jiera.2017.51088

حبیب ا... رود ساز؛ امین رضا کمالیان؛ مقصود امیری؛ احمد قائم‌مقامی تبریزی


5. امکان سنجی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی و ارائۀ راهکار

دوره 5، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 153-170

محمد جمشیدی مقدم؛ داریوش نوروزی


7. اصلاح نظام آموزش مجازی در ایران از منظر حقوقی

دوره 5، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 235-253

محمد هادی ورهرام


9. ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره 5، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 119-136

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا داداش زاده