کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 28
1. طراحی مدل ارزیابی کیفیت با رویکرد توسعه کارآفرینی دانشگاهی

دوره 14، شماره 50، پاییز 1399

10.22034/jiera.2020.222277.2224

فاطمه شعبانی زنگنه؛ سید رسول حسینی؛ محمود صفری


4. تحلیل انتقادی عوامل برون دانشگاهی موثر بر رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران

دوره 14، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 91-109

10.22034/jiera.2020.205908.2108

عاطفه ریگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالوهاب پورقاز


5. بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 193-205

10.22034/jiera.2019.199766.2023

محسن کمالی؛ پرویز ساکتی؛ محمد حسین پور؛ مقصود فراستخواه


6. تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 165-183

10.22034/jiera.2018.83770

سید علی مدنی؛ الهام کاویانی؛ بهمن سعیدی پور؛ سوسن لایی


7. شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 25-39

10.22034/jiera.2018.83762

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی


8. الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 7-24

10.22034/jiera.2018.78680

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه


10. طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 131-145

مژگان محمدی نائینی؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدحسین یارمحمدیان


11. تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی)

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 853-868

کامبیز اسماعیل نیا؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی


12. بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 81-136

10.22034/jiera.2017.59730

محمدجواد بربری؛ حسین راغفر؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامرضا غفاری


14. بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 133-166

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


18. طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی

دوره 8، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 7-45

غلامرضا یادگار زاده؛ کوروش فتحی؛ محمود مهر محمدی؛ محبوبه عارفی


20. رابطهٔ میان فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس

دوره 7، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 101-131

امین حسینی شاوون؛ حسینعلی جاهد؛ فرانک مختاریان


21. تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

دوره 6، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 7-49

سعید غیاثی ندوشن؛ محمد حسن پرداختچی؛ بهروز دری؛ مقصود فراستخواه


23. بررسی پیامدهای احتمالی آزمون نیمه‌متمرکز دکترا از دیدگاه استادان دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 207-236

لیلا سوختهزار؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمد شفعیی


24. تحلیل برنامه های توسعه کشور در بخش آموزش عالی (پس از انقلاب)

دوره 4، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 75-96

احمدرضا روشن؛ مریم حسینی لرگانی؛ فاطمه قائمی


25. ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

دوره 4، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 145-163

امیر حسین علی بیگی؛ رضوان قمبرعلی