کلیدواژه‌ها = higher education
تعداد مقالات: 17
3. طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی

دوره 14، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 163-189

10.22034/jiera.2020.222277.2224

فاطمه شعبانی زنگنه؛ سید رسول حسینی؛ محمود صفری


4. تدوین و اعتباریابی الگوی یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 207-224

10.22034/jiera.2020.199782.2031

نیلوفر اکبرزاده؛ کامران محمدخانی؛ محمود ابوالقاسمی


5. ارائه الگو برای رهبری اصیل در استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 137-158

10.22034/jiera.2020.210829.2161

مهشید دارابیگی؛ پریسا ایران نژاد؛ رمضان جهانیان؛ مژگان عبدالهی


6. بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 193-205

10.22034/jiera.2019.199766.2023

محسن کمالی؛ پرویز ساکتی؛ محمد حسین پور؛ مقصود فراستخواه


8. تحلیل انتقادی عوامل برون دانشگاهی موثر بر رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران

دوره 14، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 91-109

10.22034/jiera.2020.205908.2108

عاطفه ریگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالوهاب پورقاز


9. شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 25-39

10.22034/jiera.2018.83762

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی


10. تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 165-183

10.22034/jiera.2018.83770

سید علی مدنی؛ الهام کاویانی؛ بهمن سعیدی پور؛ سوسن لایی


12. الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 7-24

10.22034/jiera.2018.78680

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه


13. بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 81-136

10.22034/jiera.2017.59730

محمدجواد بربری؛ حسین راغفر؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامرضا غفاری


16. From Internal Evaluation toward Quality Assurance in Distance Higher Education of Iran

دوره 5، شماره 14، پاییز 1390، صفحه 169-183

Reza Mohammadi؛ Faranak Mokhtarian؛ Atefeh Saed


17. Internal Evaluation in the Higher Education System: A Case Study in Iran

دوره 5، شماره 14، پاییز 1390، صفحه 147-167

Mohammad Sharaf؛ Alireza Mirzaei Karzan؛ Saeed Mazbuhi