کلیدواژه‌ها = سازمان سنجش آموزش کشور
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 10-10

10.22034/jiera.2019.198208.2003

رحمن شهراسبی؛ علیرضا موغلی؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی