کلیدواژه‌ها = آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر برکاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

دوره 13، شماره 44، بهار 1398، صفحه 105-119

10.22034/jiera.2019.85988

بهبود محمدزاده؛ علیرضا بافنده زنده