بررسی تحلیلی نشانگرهای موفقیت طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره خوارزمی در دوره های آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این طرح

یوسف محب زادگان؛ بهزاد محمدی نژاد؛ محمد مهدوی مزده؛ شهاب کسکه؛ مرتضی طاهری

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 129-154

چکیده
  یکی از اقدامات اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای زنده نگه‌داشتن و پرورش کارآمد دانشجویان ممتاز و دارای استعدادهای درخشان، تصویب طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره‌های خوارزمی و مسابقات علمی بین‌المللی در دوره‌های آموزش عالی است. هدف این پژوهش بررسی میزان موفقیت طرح مذکور بر اساس نشانگرهای رضایتمندی برگزیدگان پذیرفته‌شده ...  بیشتر