کلیدواژه‌ها = مدارس ابتدایی شهر ساوه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات چندفرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارهای آن

دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 121-137

10.22034/jiera.2018.84469

منیژه احمدی؛ سید علی قریشی؛ فاطمه گودرزی