کلیدواژه‌ها = سرکوبکننده
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 167-180

مریم اسبقی؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ غلامرضا منشئی؛ احمد علی فروغی