کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 14
2. الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران

دوره 14، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 97-126

10.22034/jiera.2020.209530.2150

طیبه موسوی امیری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی


4. شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 133-152

10.22034/jiera.2019.173167.1816

فاطمه کوشازاده؛ احمد اکبری؛ علی معقول؛ مهدی جباری؛ علی کوشازاده


5. تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی)

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 853-868

کامبیز اسماعیل نیا؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی


7. مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 7-34

اصغر زمانی؛ محمد قهرمانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود ابوالقاسمی


8. بررسی همگرایی دانشگاه های ایرانی با مولفه های دانشگاه در کلاس جهانی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 79-97

سعید غیاثی ندوشن؛ ندا نصیری


11. تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

دوره 6، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 7-49

سعید غیاثی ندوشن؛ محمد حسن پرداختچی؛ بهروز دری؛ مقصود فراستخواه


12. بررسی دلایل مهاجرت نخبگان ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های کرمان

دوره 6، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 147-166

پروین رضایی؛ فتانه درتاج


13. ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

دوره 4، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 145-163

امیر حسین علی بیگی؛ رضوان قمبرعلی