کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش به شیوه شبیهسازی واقعیت مجازی موقعیتهای عملیاتی پیچیده در کاهش استرس شغلی نیروهای پلیس

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 195-218

محمد حاتمی؛ علیرضا احمدیان؛ آتوسا خانجانی؛ مهناز وفایی