کلیدواژه‌ها = نظام ارزشی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین مدیریت استعداد و نظام ارزشی مدیران مقطع ابتدایی

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 969-984

مهدی زیرک؛ انسیه نظری؛ عباس شادپیروز؛ مریم احمدیان یزدی