کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 11
2. رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 95-111

10.22034/jiera.2018.83766

فریبا تابع بردبار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ سید روح الله موسوی پور


4. رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1261-1270

مژگان سیفی؛ قادر بازارویچ قادراف


6. تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 37-58

10.22034/jiera.2017.57765

اسماعیل سعدی پور؛ زهره مُلایی؛ امیررضا وکیلی فرد


8. نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

دوره 9، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 1-18

افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم نعمت طاوسی


10. تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 7، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 43-56

اکرم درتاج؛ مهدی لسانی؛ عباسعلی رستمی نسب


11. بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیر هنری

دوره 2، شماره 4، بهار 1387، صفحه 75-90

محمدرضا تمنایی فر؛ زینب یزدانی کاشانی؛ محمد امینی