کلیدواژه‌ها = دانشآموزان
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌ آموزان پسر پایه دوم ابتدایی

دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 163-186

یاسر رضاپورمیرصالح؛ مهدی دلاوری؛ مجید سلیمانی


3. اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 167-180

مریم اسبقی؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ غلامرضا منشئی؛ احمد علی فروغی