کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تعداد مقالات: 8
4. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 13-26

یاسمین زینب زحمتکش؛ فریبرز درتاج؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علیرضا کیامنش


5. مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 59-92

10.22034/jiera.2017.57766

زهرا باغی؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ محمود حیدری