بررسی تحلیلی نشانگرهای موفقیت طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره خوارزمی در دوره های آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این طرح

یوسف محب زادگان؛ بهزاد محمدی نژاد؛ محمد مهدوی مزده؛ شهاب کسکه؛ مرتضی طاهری

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 129-154

چکیده
  یکی از اقدامات اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای زنده نگه‌داشتن و پرورش کارآمد دانشجویان ممتاز و دارای استعدادهای درخشان، تصویب طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره‌های خوارزمی و مسابقات علمی بین‌المللی در دوره‌های آموزش عالی است. هدف این پژوهش بررسی میزان موفقیت طرح مذکور بر اساس نشانگرهای رضایتمندی برگزیدگان پذیرفته‌شده ...  بیشتر

تأثیر دورۀ آموزشی مدیریت استرس، بر استرس شغلی و باورهای کارامدی معلمان

مرتضی طاهری؛ یوسف محب زادگان؛ عنایت اله زمانپور

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1389، ، صفحه 135-154

چکیده
  پژوهش حاضر، بررسی تأثیر «دورۀ آموزشی مدیریت استرس» بر استرس شغلی و باورهای کارامدی معلمان است. روش پژوهش، شبه­آزمایشی با اجرای پیش­آزمون و  پس­آزمون است و جامعۀ آماری این پژوهش را معلمان زن مدارس ابتدایی غیر­انتفاعی منطقۀ 6 تهران  تشکیل می­دهند. به روش نمونه­گیری در دسترس، شش مدرسه شامل سه مدرسۀ پسرانه و سه مدرسۀ ...  بیشتر