رابطۀ کمال‌گرایی والدین با سبک‌های فرزندپروری

محمدعلی بشارت؛ کورش عزیزی؛ سیده اسماء حسینی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1389، ، صفحه 9-29

چکیده
  در این پژوهش، رابطۀ کمال‌گرایی پدران و مادران با سبک‌های فرزندپروری آنان مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ ابعاد کمال‌گرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه‌محور با سبک‌های فرزندپروری شامل سبک‌های اقتداری، آمرانه و سهل‌گیر در نمونه‌ای از خانواده‌های ایرانی بود. تعداد 800 آزمودنی (400 پدر، 400 مادر) در این پژوهش شرکت کردند. ...  بیشتر

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه تهران

محمد علی بشارت؛ اسماء حسینی؛ رضا محمدمهر؛ کورش عزیزی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 9-24

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس نشخوار خشم شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی بود. 449 دانشجوی دانشگاه تهران (234 دختر، 215 پسر) با اجرای مقیاس نشخوار خشم (ARS)، مقیاس خشم چند بعدی تهران (TMAS) و مقیاس سلامت روانی (MHI-28) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، علاوه بر عامل کلی نشخوار ...  بیشتر