نویسنده = سمیه عبدلی بزچلویی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر مهارت‌های حل مسئله دانشجویان

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 217-232

10.22034/jiera.2019.144952.1596

محسن باقری؛ سمیه عبدلی بزچلویی؛ سعید موسوی پور