نویسنده = کوروش قاسم زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 95-110

کوروش قاسم زاده؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان