1. رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل

سلیمان ذوالفقارنسب؛ رضا محمدی؛ جواد حاتمی

دوره 11، شماره 39 ، زمستان 1396، ، صفحه 47-74

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.61672

چکیده
  تهیه سؤالات دشوار با الگوریتم‌های محاسباتی پیچیده، منجر به روندهای نابجا مثل راهبردهای آموزش تست­زنی و آمادگی برای آزمون در بین آزمون­شوندگان شده است. داشتن استانداردهای آموزشی دقیق و کاربرد الگوهای رده­بندی کمک می‌‌کند تا ارزشیابی بهتری از برنامه­­های آموزشی، محتوای درسی و همین‌طور پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به دست ...  بیشتر

2. ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی

رضا محمدی

دوره 10، شماره 35 ، زمستان 1395، ، صفحه 61-99

چکیده
  کیفیت آموزش عالی و بهبود و ارتقاء آن به خودی خود ایجاد نمیشود و مستلزم برنامهریزی علمـی وعملی است و یکی از وجوه مورد توجه در طراحی و استقرار ساختار مناسب آن بایستی انتخـاب افـرادشایسته و با صلاحیت در حوزه ارزشیابی و ممیزی کیفیت و آموزش مستمر آنها باشد. پژوهش حاضـربا هدف شناسایی صلاحیت حرفهای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش ...  بیشتر

3. بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی

دوره 10، شماره 34 ، پاییز 1395، ، صفحه 133-166

چکیده
  پژوھش حاضر باھدف بررسی و تحلیل اھداف، معیارھا و فرایندھای ارزشیابی و تضمین کیفیتدر ١٧کشور پیشرو و دارای تجربھ در این حوزه )شامل امریکا، کانادا، سوئیس، فنلاند،انگلستان، اتریش، دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، ھلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، ھند، ھنگکنگ،امارات متحده عربی، عربستان( و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی تطبیقیبر ...  بیشتر

4. بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر اضطراب امتحان دانشجویان پسر

جمال سلیمی؛ رضا محمدی

دوره 7، شماره 21 ، تابستان 1392، ، صفحه 71-84

چکیده
  این مطالعه با منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی حل مسئله براضطراب امتحان دانشجویان پسر1390 انجام شد. شرکتکنندگان در این پژوهش 459 نفر از دانشجویان - در سال تحصیلی 89را (STAI) پسر دانشگاه آزاد واحد سنندج بودند که پرسشنامه اضطراب امتحان اسپلیبرگرتکمیل نمودند. از بین دانشجویان فوق 50 نفر که بالاترین نمره اضطراب امتحان را دارا بودندو برای مرحله ...  بیشتر

5. ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائۀ مدل مناسب آن

رضا محمدی

دوره 7، شماره 20 ، بهار 1392، ، صفحه 163-216

چکیده
  نظام آموزش عالی کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخشی از این نظام به عنوان موتورو عامل اصلی تحقق سیاست های توسع ۀ پایدار کشور محسوب می شود . تربیت نیروی انسانیمتخصص، تولید و نشر دانش و ارائه خدمات تخصصی از جمله کار کردهای اصلی نظام در این راستاهستند. این نظام در صورتی می تواند در تحقق این مهم موفق باشد که از کارایی و اثربخشی ...  بیشتر

6. بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند )

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ محمدحسن پرداختچی؛ کورش فتحی واجارگاه

دوره 6، شماره 18 ، پاییز 1391، ، صفحه 37-80

چکیده
  چکیده ضرورت توجه به یفیک ت آموزش عال از ی اهمیت یا ژهیو برخـوردار اسـت و تضـمین آن بـه عنـوا کـ ین از ی مسائل مهم در یریمد ت آموزش عالی به حساب یـ آیم د.در یـ ا ن راسـتا ، اغلـب نظـام هـا یَآمـوزش عـال ی در هدفها ی اعلامشده خود ادعا دارند که در صدد رسیدن به بهتر نی یتیفیک هستند که از آنان انتظار یم رود. امـا ایآ و ها هیرو ساز و کارها ی مورد ...  بیشتر

7. آسیب شناسی نظام ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

رضا محمدی؛ فرانک مختاریان

دوره 4، شماره 11 ، زمستان 1389، ، صفحه 163-190

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر، با هدف فراارزشیابی ارزیابی کلان عملکرد در سال 1387 انجام شده و ضمن طراحیپرسشنامۀ آسیب شناسی برای حوزه های ستادی و صف به گردآوری دادهها از 69 حوزه پرداخته است .روایی پرسشنامه از طریق بررسی نظرات افراد ذیربط مشخص شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها ازطریق روش آمار توصیفی صورت گرفته است. فراارزشیابی صورت گرفته، هفت حوزه را پوشش ...  بیشتر

8. بررسی میزان اثربخشی سبک آموزشی مک کارتی(4–MAT) در مقایسه با سبک ‏های سنتی آموزش

جمال سلیمی؛ رضا محمدی

دوره 4، شماره 8 ، بهار 1389، ، صفحه 155-175

چکیده
  در طراحی و ارائۀ آموزش بر اساس دیدگاه سنتی، اغلب این  فرضیه مطرح است که همۀ یادگیرندگان به شیوۀ یکسان و مشابۀ هم یاد می‏گیرند. حاکمیت چنین دیدگاهی بر آموزش و یادگیری، وجود موضوع مهم تفاوت‏ها در سبک‏های شناختی را نادیده می‏گیرد. سبک‌شناختی یک فرد به شکل قابل­ملاحظه‏ای بر شیوه‏ای که اطلاعات در ضمن تفکر و یادگیری عادتاً ...  بیشتر

9. ارزیابی درونی و برونی درون ـ دانشگاهی گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

عباس بازرگان؛ محسن رحیمی؛ رضا محمدی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1387، ، صفحه 49-74

چکیده
  ساز و کار ارزشیابی وسیله­ای است که بدون استفاده از آن، فعالیت­های آموزشی صرفاً «رها کردن تیر در تاریکی» خواهد بود؛ در واقع، استفاده از آن، آگاهی از کژی­ها، کاستی­ها و نواقص نظام را به دنبال خواهد داشت. این سازوکار به دو صورت درونی و برونی انجام می گیرد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی ـ تحلیلی است و هدف از ...  بیشتر