نویسنده = پریسا مسعودیان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن‌گرایی ویگوتسکی و تأثیر آن بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 91-109

10.22034/jiera.2018.78686

پریسا مسعودیان؛ مهدی دوایی؛ فهیمه انصاریا؛ علی اکبر خسروی