بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش ‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی

مهدی مصلح گرمی؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا؛ سجاد علی نژاد

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 63-73

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود. این پژوهش به‌صورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 40 آزمـودنی از میـان دانـش‏آمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز بر اساس ادراک مدیران (با رویکرد آمیخته)

طاهره محمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 5-22

چکیده
  صدای دانش‏آموز استراتژی برای توسعه‏ی دل‌بستگی، تعلق‌خاطر و غلبه بر سکوت دانش‌آموزان است. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز ابر اساس ادراک مدیران در مدارس ابتدایی به شیوه‏ی پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی 20 مدیر نمونه با سابقه‏ی مدیریت بالاتر از 15 سال در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 ...  بیشتر

تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد

حجت الله سمیع زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معین کیا؛ علی خالق خواه

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 179-192

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 99-1398 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه اول استان‌ کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده‏اند. 900 نفر به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر