نویسنده = ترانه عنایتی
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و سنجش مؤلفه‌های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 395-413

سحر رستگار؛ ترانه عنایتی؛ رضا یوسفی