نویسنده = سیده مریم حسینی لرگانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

دوره 6، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 167-194

شهرزاد بارانی؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ کیومرث زرافشانی؛ علیرضا پورسعید


2. تحلیل محتوای فصلنامۀ علمی پژوهشی « پژوهش در نظام های آموزشی»

دوره 5، شماره 12، بهار 1390، صفحه 129-140

شیرین رضوانی فر؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ حسن محمودیان