نویسنده = مهسا صالح نجفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطهٔ باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 57-70

جواد حاتمی؛ مینا پژمان فرد؛ مهسا صالح نجفی