نویسنده = جواد حاتمی
تعداد مقالات: 5
3. رابطهٔ باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 57-70

جواد حاتمی؛ مینا پژمان فرد؛ مهسا صالح نجفی


4. مقایسة میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی

دوره 5، شماره 15، زمستان 1390، صفحه 29-39

علی یزدان پناه نوذری؛ جواد حاتمی؛ سید عابدین نبوی