نویسنده = روشن احمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو

دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-22

روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


2. راهبرد آموزشی 7 مرحله‌ای (crdomlaer) انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 193-204

10.22034/jiera.2014.87617

حسین مرادی مخلص؛ روشن احمدی؛ بهاره محمدی