نویسنده = محمد قهرمانی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته‌یابی و شایسته‌ گزینی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 35-58

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ غلامرضا یادگارزاده


2. تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان)

دوره 9، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 27-62

نجمه حاجی پور عبایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ رضا ساکی


3. مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 7-34

اصغر زمانی؛ محمد قهرمانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود ابوالقاسمی


4. تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 81-106

حسین عباسیان؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی