نویسنده = فریبرز درتاج
تعداد مقالات: 8
2. نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 7-40

10.22034/jiera.2017.51074

علی جلیلی شیشیوان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ نورعلی فرخی


4. بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو

دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-22

روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


5. نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

دوره 9، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 1-18

افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم نعمت طاوسی


7. تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 6، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 1-15

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهمی یقوام


8. مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

دوره 5، شماره 12، بهار 1390، صفحه 9-27

مهدی معینی کیا؛ مهران فرج اللهی؛ فریبرز درتاج؛ محمد رضا سرمدی