نویسنده = Saeed Bakhtiarpour
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 7-26

10.22034/jiera.2018.65180

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسگری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور


2. مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1085-1104

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا