نویسنده = محمود نجفی
تعداد مقالات: 4
2. تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی

دوره 13، شماره 44، بهار 1398، صفحه 37-51

10.22034/jiera.2019.164438.1756

الهام سادات سلیمانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ مرتضی کرمی


3. اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 209-230

10.22034/jiera.2017.51091

پرویز میرزاخانی؛ علی محمد رضایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ اسحق رحیمیان بوگر


4. نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت دانشجویان

دوره 7، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 219-240

معصومه سیدی؛ محمود نجفی؛ فرحناز کیان ارثی؛ نسترن سید اسماعیلی قمی