نویسنده = بیتا آجیل چی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 219-241

10.22034/jiera.2017.59734

صابر مهری؛ محسن پروازی شندی؛ بیتا آجیل چی