نویسنده = نورعلی فرخی
تعداد مقالات: 9
2. تاثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 27-43

میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی


4. مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 229-242

10.22034/jiera.2017.57773

حسن محمودیان؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی


5. نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 7-40

10.22034/jiera.2017.51074

علی جلیلی شیشیوان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ نورعلی فرخی


7. بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ساری

دوره 8، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 61-83

10.22034/jiera.2014.87611

ام‌البنین هاشمی گرجی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده


8. توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 295-313

جلیل یونسی؛ علی دلاور؛ فرزاد اسکندری؛ محمدرضا فلسفی؛ نورعلی فرخی


9. تأثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه

دوره 3، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 9-21

مهدی امیر احمدی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده